Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

Centrala - Myszków
Oddział w Koziegłowach - Koziegłowy
Oddział w Woźnikach - Woźniki
Oddział w Żarkach - Żarki