Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

Centrala - Koszęcin
Oddział w Herbach z siedzibą w Boronowie - Boronów