Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Centrala - Kwidzyn