Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Malborku

Centrala - Malbork
Oddział w Młynarach - Młynary