Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sztumie

Centrala - Sztum