Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Tczewie

Centrala - Tczew
Oddział w Żukowie - Żukowo