Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Rumia Spółdzielczy

Centrala - Rumia