Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku

Centrala - Drezdenko
Filia w Krzyżu Wlkp. - Krzyż Wielkopolski