Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim

Centrala - Gorzów Wielkopolski