Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz

Centrala - Międzyrzecz
Oddział w Santok - Santok