Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Rzepinie

Centrala - Rzepin
Oddział w Gubinie - Gubin
Oddział w Cybince - Cybinka