Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze

Centrala - Kamienna Góra