Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

Centrala - Koźminek