Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Centrala - Pleszew