Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

Centrala - Krotoszyn
Oddział w Sulmierzycach - Sulmierzyce
Oddział w Zdunach - Zduny
Oddział w Kobylinie - Kobylin