Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

Centrala - Mikołów
Centrala - Wodzisław Śląski