Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Centrala - Jaworzno