Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach

Centrala - Pawłowice