Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

Centrala - Knurów
Oddział w Toszku - Toszek
Oddział w Wielowsi - Wielowieś
Oddział w Orzeszu - Orzesze
Oddział w Ornontowicach - Ornontowice
Oddział w Łaziskach Górnych - Łaziska Górne
Oddział w Gliwicach - Gliwice
Oddział w Zabrzu - Zabrze
Oddział w Czerwionce - Czerwionka