Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Gliwicach

Centrala - Gliwice