Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach

Centrala - Sośnicowice