Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Świerklańcu

Centrala - Świerklaniec