Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Centrala - Krzyżanowice