Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Raciborzu

Centrala - Racibórz
Oddział Kietrz - Kietrz
Oddział Krzanowice - Krzanowice
Oddział Kuźnia Raciborska - Kuźnia Raciborska
Oddział w Pietrowicach Wielkich - Pietrowice Wielkie
Oddział w Raciborzu - Racibórz