Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno

Centrala - Daleszyce
Oddział w Górnie - Górno
Oddział w Bielinach - Bieliny