Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno)

Centrala - Daleszyce
Oddział w Górnie - Górno
Oddział w Bielinach - Bieliny