Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie

Centrala - Jędrzejów