Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kielcach

Centrala - Kielce