Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Końskich

Centrala - Końskie
Oddział w Radoszycach - Radoszyce