Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrala - Ostrowiec Świętokrzyski
Oddział w Nowej Słupi - Nowa Słupia
Oddział w Waśniowie - Waśniów
Oddział w Łagowie - Łagów
Oddział w Baćkowicach - Baćkowice