Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Centrala - Ostrowiec Świętokrzyski
O. w Nowej Słupi - Nowa Słupia
O. w Waśniowie - Waśniów
O. w Łagowie - Łagów
O. w Baćkowicach - Baćkowice