Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Centrala - Pińczów
Oddział w Złotej - Złota