Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Samsonowie

Centrala - Samsonów