Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie

Centrala - Sędziszów
Oddział w Słupi Jędrzejowskiej - Słupia Jędrzejowska