Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju

Centrala - Solec-Zdrój