Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szydłowie

Centrala - Szydłów
Oddział Raków - Raków