Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Koninie

Centrala - Konin