Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Witkowie

Centrala - Witkowo
Oddział Dąbie - Dąbie
Oddział Przedecz - Przedecz