Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Słupcy

Centrala - Słupca