Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie

Centrala - Strzałkowo