Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kłodawie

Centrala - Kłodawa