Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie

Centrala - Malanów