Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wierzbinku

Centrala - Wierzbinek