Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Centrala - Proszowice
Oddział w Racławicach - Racławice
Oddział w Skalbmierzu - Skalbmierz
Oddział w Wawrzeńczycach - Wawrzeńczyce
Oddział w Niegardowie - Niegardów