Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

Centrala - Krzeszowice