Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Słomnikach

Centrala - Słomniki
Oddział Iwanowice - Iwanowice
Oddział Radziemice - Radziemice