Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Małopolski Bank Spółdzielczy

Centrala - Wieliczka