Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kołaczycach

Centrala - Kołaczyce