Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Lipinkach

Centrala - Lipinki