Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Centrala - Rymanów
Oddział w Nowym Żmigrodzie - Nowy Żmigród
Oddział w Jedliczu - Jedlicze
Oddział w Chorkówce - Chorkówka
Oddział w Krośnie - Krosno