Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Centrala - Złotoryja
Oddział w Świerzawie - Świerzawa
Oddział w Warcie Bolesławieckiej - Warta Bolesławiecka